BLACKHEAT ® Ogrzewacz liniowy

BLACKHEAT® Ogrzewacz liniowy

 

 

 

 

 


 

 

 

 

PRODUKTY:

CORAYVAC ® Szeregowy
System Palników

BLACKHEAT ® System wielopalnikowy

BLACKHEAT ® Ogrzewacz
podwójny liniowy

BLACKHEAT ® Ogrzewacz typu rura „U”

ROBERTS GORDON ® Sterownik NRG

BLACKHEAT ® HE

  • Pozwala na równomierną dystrybucję ciepła.

  • Zwiększony zasięg powierzchni działania; do zastosowania w dobrze izolowanych budynkach.

  • Największa oferowana gama ogrzewaczy o różnej mocy oraz o różnej długości.

  • Szybka i prosta instalacja, ułatwiona dzięki zastosowaniu gamy zintegrowanych elementów odprowadzenia spalin.

  • Techniczne Specyfikacje

  • BLACKHEAT ® BH Instrukcja Montażu Obsługi i Serwisowania

 

Korzyści z zastosowania promienników podczerwieni - Produkty - Zastosowania promienników podczerwieni
Kontaktuj się z nami
- Dom kartka

© 2014 Roberts-Gordon LLC Wszystkie prawa zastrzeżone. - Okresy (terminy) Użycia